main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco
german
english
france
italy
sweden
Spain
netherlands

SPANSKA FÖR MEDICINSKT SYFTE

volunteer: medical
Designat för läkare, sjukskötare, socialarbetare etc. Kursens fokus är på medicinsk terminologi samt att ge information för att utveckla kunskaperna för att förbättra kommunikationen med spansk-talande klienter.

Speciell uppmärksamhet ges de kulturella skillnaderna mellan västvärlden och Latinamerika, inkluderat information om ämnen som hälsa, sjukdom, familjeaspekter, etc. och hur de behandlas i det latinska samhället.

Besök till sjukhus och föreläsningar i ämnen som traditionell medicin etc. är inkluderade. Sex timmar per dag: fyra timmar spanska på morgonen och två timmar föreläsningar / besök på eftermiddagen. Bestämda startdatum (se prislistan) och ett krav på hög nybörjar-nivå.

Maximi antal studerande: 6 i spanska gruppen, 10 i eftermiddags programet.
Två veckor.

TOTAL FÖRDJUPNINGS PROGRAM

special: immersion Detta program är gjort för personer som behöver lära sig spanska snabbt, främst för arbetsorsaker. Den totala fördjupnings modellen garanterar framgång på en kort tid.....

SPANSKA FÖR 55+

special: spanish 55 Unga människor har annorlunda metoder för att lära sig, de spendera sin fritid med andra saker och har annorlunda intressen än äldre människor. Därför är AMAUTA stolt över att kunna presentera vårt 55+ program, skräddarsytt för äldres intressen och behov....

SPANSKA FÖR UNIVERSITETS STUDERANDEN

special: university Är du intresserad att studera vid AMAUTA för att du kan få universitets poäng? Skriv in dig på vår “Spanska för universitets studeranden” kurs och dra nytta av att vara en del av denna speciella grupp med extra....

Share This
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Share:
0
0
0
Follow us on: